Александар Б. Лаковић
МАИНА
Бориславу Радовићу (1935–2018)

МАИНА


док песма не ућути
сама од себе
жива ли је или не
док крик из њене дубине
не постане ћутање
које се даље од крика чује
да ли је то знак песнику
да живи његова маина
као оно гласно ћутање
изнад земље и мора